ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WALAILAK CHANNEL LIVE

DIVISION OF CORPORATE COMMUNICATION

WALAILAK CHANNEL

สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต

RESEARCH

วลัยลักษณ์วิชาการ

PHOTO GALLERY

อัลบั้มภาพ

5S @ DCC

โครงการ 5ส ส่วนสื่อสารองค์กร

GREEN DCC

โครงการสีเขียว ส่วนสื่อสารองค์กร

Vision

To be an institution of good governance, a source of knowledge for critical problems facing the nation, to unfailingly address community needs, and to strive for international recognition for excellence.

Where one’s great future begins

Walailak University
[Chinese Language Presents]
Update 22 / 11 /2019