ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Slider

WALAILAK CHANNEL

สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต

RESEARCH

วลัยลักษณ์วิชาการ

PHOTO GALLERY

อัลบั้มภาพ

5S @ DCC

โครงการ 5ส ส่วนสื่อสารองค์กร

GREEN DCC

โครงการสีเขียว ส่วนสื่อสารองค์กร

ม.วลัยลักษณ์ เผยผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 คะแนน 4.75 อยู่ในระดับดีมาก

ม.วลัยลักษณ์ เผยผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 คะแนน 4.75 อยู่ในระดับดีมาก ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพั

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติ มุ่งสู่ World Class University

Add Your ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติ มุ่งสู่ World Class UniversityHeading Text Here มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ขับเคลื่อนนโยบา

Read More »

ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของ ม.วลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย

ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย การจัดอันดับบทความวิจัยตีพิมพ์ในฐาน Nature Index ของมหาวิทย

Read More »

WALAILAK UNIVERSITY OVERVIEW

หนังสือภาพแนะนำมหาวิทยาลัย (ไทย)

WALAILAK UNIVERSITY OVERVIEW

หนังสือภาพแนะนำมหาวิทยาลัย(Eng)

Vision

To be an institution of good governance, a source of knowledge for critical problems facing the nation, to unfailingly address community needs, and to strive for international recognition for excellence.

Stay tuned and receive updates

Where one’s great future begins

Walailak University
[Chinese Language Presents]