ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Slider

WALAILAK CHANNEL

สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต

RESEARCH

วลัยลักษณ์วิชาการ

PHOTO GALLERY

อัลบั้มภาพ

5S @ DCC

โครงการ 5ส ส่วนสื่อสารองค์กร

GREEN DCC

โครงการสีเขียว ส่วนสื่อสารองค์กร

ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติทะลุ 200 บทความเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติทะลุ 200 บทความเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ ​ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยแพร่ข้อมูลบทความตีพิมพ

Read More »

สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 7 หลักสูตร ของหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 7 หลักสูตร ของหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการพัฒนาครู ที

Read More »

Walailak Young Ambassador Camp #5 ค้นหาตัวเองในสำนักวิชาที่ใช่หลักสูตรที่ชอบ

Walailak Young Ambassador Camp” รุ่น 5 สร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ม.6 ค้นหาตัวเองในสำนักวิชาที่ใช่หลักสูตรที่ชอบ สานฝันเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัย ส่วนสื่อสารองค์กร มห

Read More »

WALAILAK UNIVERSITY OVERVIEW

หนังสือภาพแนะนำมหาวิทยาลัย (ไทย)

WALAILAK UNIVERSITY OVERVIEW

หนังสือภาพแนะนำมหาวิทยาลัย(Eng)

Vision

To be an institution of good governance, a source of knowledge for critical problems facing the nation, to unfailingly address community needs, and to strive for international recognition for excellence.

Stay tuned and receive updates

Where one’s great future begins

Walailak University
[Chinese Language Presents]