ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Slider

WALAILAK CHANNEL

สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต

RESEARCH

วลัยลักษณ์วิชาการ

PHOTO GALLERY

อัลบั้มภาพ

5S @ DCC

โครงการ 5ส ส่วนสื่อสารองค์กร

GREEN DCC

โครงการสีเขียว ส่วนสื่อสารองค์กร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.วลัยลักษณ์ 4 พ.ย.’62

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.วลัยลักษณ์ 4 พ.ย.’62 ม.วลัยลักษณ์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้า

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับผลประเมิน “คุณธรรม-โปร่งใส” 86.50 คะแนน ระดับ A

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับผลประเมิน “คุณธรรม-โปร่งใส” 86.50 คะแนน ระดับ A เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หร

Read More »

โครงการวิจัยปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยเด่นจาก สวก.

โครงการวิจัยปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยเด่นจาก สวก. “โครงการวิจัยศึกษาชีววิทยาประมง สังคมเศรษฐกิจ และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องต่อการฟื้นฟูปูม้า

Read More »

WALAILAK UNIVERSITY OVERVIEW

หนังสือภาพแนะนำมหาวิทยาลัย (ไทย)

WALAILAK UNIVERSITY OVERVIEW

หนังสือภาพแนะนำมหาวิทยาลัย(Eng)

Vision

To be an institution of good governance, a source of knowledge for critical problems facing the nation, to unfailingly address community needs, and to strive for international recognition for excellence.

Stay tuned and receive updates

Where one’s great future begins

Walailak University
[Chinese Language Presents]
Update 22 / 11 /2019