ประกาศผลแล้ว!! การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์กร … Continue reading ประกาศผลแล้ว!! การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์