ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดงานแถลงข่าวพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

เมื่อวันที 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจาร … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดงานแถลงข่าวพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ