บุคลากรและนักศึกษาร่วมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้และถ่ายภาพในกิจกรรม Live PHOTO in Walailak #1

Live PHOTO in Walailak

บุคลากรและนักศึกษาร่วมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้และถ่ายภาพในกิจกรรม Live PHOTO in Walailak #1

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวต้อนรับและขอบคุณบุคลากร และนักศึกษากว่า 30 คน ในการเข้าร่วมกิจกรรม Live PHOTO in Walailak #1 นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมเในการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

The 1st Live PHOTO in Walailak activity for staff and students to create images of the university

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนพูดคุย และรับฟังเทคนิคการถ่ายภาพจาก ช่างภาพมืออาชีพ คุณชัยยันณ์ ดำแก้ว The winner – Traval photograghy of the year 2014 เจ้าของเพจ fb : ChaiyunPhotography  ผ่าน Zoom Meeting  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00-19.30 น. นอกจากนั้น ผู้สนใจได้ลงพื้นที่ในการถ่ายภาพสวยยามเช้า “สวนวลัยลักษณ์” และ “อุทยานพฤกษศาสตร์” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น.  และเวลา 10.00-12.00 น. ได้ร่วมชมภาพเด่นของแต่ละคนพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร  เพื่อคัดเลือกภพสวยเข้าคลังภาพของมหาวิทยาลัย และเพื่อนำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่และผลิตสื่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์