วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
วีดิทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยแห่งความรุ่งโรจน์
Thai version
วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
WALAILAK UNIVERSITY A LAND OF GLORY
English version
Play Video

Walailak Park

With walking paths through 50 acres of park grounds and paddle boats on another 50 acres of manmade lake, Walailak Park is now a center of attraction for not only university students and staff but the district and provincial residents as well. Enjoy the beauty of Khao Luang Mountain in the background while among beautiful flowers and sculpted shrubs.

Walailak University Hospital

Walailak University Hospital opened its first phase at the Walailak University Health Science Research Building on 4 February 2017, by providing services to University personnel, students and the general public as well as supporting teaching, research, and academic services to Schools related of Health Sciences at the university.

Walailak University Hospital received budget from the government for the construction of approximately 5,600 million baht on an area of ​​405 rai and started construction around March 2016 which is currently under construction of 5 buildings which are A, B, C, D and F which are expected to completed in late 2020 and will be open for full service with 120 beds in early 2021.

Play Video

WU's Environment

Play Video