นายพชร ทองนอก ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์