ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับ QS Asia University Rankings เป็นครั้งแรก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS Asia University Rankings เป็นครั้งแรก อยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 551-600 ของเอเชีย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ ม.วลัยลักษณ์ได้มีการส่งข้อมูล เพื่อเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก QS Asia University Rankings หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย  ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา QS Asia University Rankings 2022 ได้ประกาศออกมาแล้ว ผลปรากฏว่า ม.วลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับจาก QS Asia University Rankings เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 551-600 ของเอเชีย ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้รับการจัดอันดับดังกล่าวตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นต้นมาด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กล่าวต่อไปอีกว่า หากดูข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในปี 2020 ที่ได้เสนอไปทั้งหมด 363 บทความ การอ้างอิงผลงานประมาณ 2,500 รายการ การร่วมมือการวิจัยกับต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 37% ส่วนปี 2021 ม.วลัยลักษณ์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์มากขึ้นเป็นจำนวน 596 บทความ และคุณภาพผลงานการวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus Q1,Q2 จำนวน 78 %  ส่วนการอ้างอิงผลงาน ประมาณ 4,000 รายการ และมีการร่วมมือกับต่างชาติมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันดับของม.วลัยลักษณ์จะขยับอยู่ในอันดับที่สูงกว่านี้อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานหนักของเราชาววลัยลักษณ์ทุกคน

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ คุณภาพคือการก้าวเข้าสู่อันดับโลก ซึ่งนอกจาก QS Asia University Rankings แล้ว ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ม.วลัยลักษณ์ จะส่งผลงานเพื่อเสนอให้ THE Impact Rankings พิจารณาจัดอันดับโลกในปี 2565 ต่อไปอีกด้วย” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว