การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชุม คสสประชุม คสส

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564  เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และผ่านระบบ ZOOM Meeting