ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับกิจกรรม Happy New year 2022 “DCC Rainbow Party”

DCC Rainbow Party

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม Happy New year 2022 ในธีม DCC Rainbow Party มอบความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวอวยพรวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในเดือนธันวาคมและกล่าวอวยพรปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายต่อไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความขอบคุณพร้อมมอบของขวัญปีใหม่เพื่อแสดงมุทิตาจิตมุตจากชาวสื่อสารองค์กรแก่รองอธิการบดี

DCC Rainbow Party DCC Rainbow Party

          โอกาสนี้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากรและนักศึกษาสหกิจศึกษาร่วมเล่นเกมส์ชาเย็น กิจกรรมสอยดาวรับของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี กิจกรรมประกวดการแต่งกาย DCC Socute และกิจกรรมมอบของขวัญให้กับคู่ Buddy และรับประทานอาหารร่วมกัน

ทั้งนี้ส่วนสื่อสารองค์กรขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ณ โอกาสนี้ สำหรับการสนับสนุนของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ชาว DCC ในเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้