ส่วนสื่อสารองค์กร นำคณะประชาชนผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร นำโดย คุณสุภาณี เพชรานันท์ รัก … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร นำคณะประชาชนผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรบินสัน นครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่ว … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรบินสัน นครศรีธรรมราช