มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขึ้นอันดับ 9 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับงานวิจัย โดย SCImago Institutions Rankings 2022