ผศ.ดร. เบญจวรรณ คงขน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์