ทรรศิน อินทานนท์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร