อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผ่านการฝึกงานจากส่วนสื่อสารองค์กร

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่ได้ผ่านการฝึกงานจากส่วนสื่อสารองค์กร ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารบริหาร โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 1. นายชนิสร  มังสาทอง และ2. นายเพชรภูมิ  มณีวรรณ โดยนักศึกษาทั้งสองคนได้เริ่มฝึกงานที่ส่วนสื่อสารองค์กร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 – 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาด้วยความขยัน ตั้งใจเรียนรู้งานจากพี่ๆทุกฝ่ายและช่วยเหลืองานแต่ละฝ่ายงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยม