Casting นักศึกษาดาวเด่น เพื่อเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการหน้าใหม่ของ Walailak Channel

ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ Casting ผู้ดำเนินรายการ Walailak Channel เพื่อค้นหานักศึกษาดาวเด่นเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการหน้าใหม่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ สตูดิโอส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีได้พบปะพูดคุยถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วม Casting ทั้งหมดจำนวน 22 คน จากหลากหลายสำนักวิชา

หลังจากนั้นเริ่มเข้าสู่บรรยากาศการ Casting อย่างเป็นทางการ แต่ละคู่ฉายแวว ลีลาการเป็นผู้ดำเนินรายการ มีไหวพริบ  Character ที่ชัดเจน  ไม่ซ้ำกัน โดยได้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ จำนวน 8 คน และจะมีการจัดอบรมการเป็นผู้ดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้น้องๆผู้ผ่านเข้ารอบในลำดับต่อไป