ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ พบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

สื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีรอด รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และนายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าว เว็บไซต์และการสื่อสารดิจิทัล ส่วนสื่อสารองค์กร พบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสื่อมวลชน โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วม ได้แก่ คุณนุจรี แรกรุ่น นักจัดรายการวิทยุชื่อดัง ป้าจอยฝอยขาว และผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยและหนังสือพิมพ์ข่าวสด นายสุรเชษฐ์ แรกรุ่น นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย โพสต์ทูเดย์ คุณกฤษณะ ทิวัตถ์สิริกุล ผู้สื่อข่าว Thai PBS, CH7, ASTV, Manager Online และ PPTV คุณณรงค์ ธีระกุล และคุณกาญจนา ประดู่ จาก MedeeTV เข้าร่วม ณ นาพ่อเฒ่า คาเฟ่ แอนด์ ฟาร์ม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา