ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 73 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

นายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 73 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน พร้อมทั้งหารือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป โดยมีนายวิโรจน์ วิวัฒนธาดากุล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์สยามรัฐและผู้สื่อข่าวโต๊ะการศึกษาให้การต้อนรับ ทั้งนี้ทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ กำหนดจัดงานเนื่องในโอกาสดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริษัทสยามรัฐ กรุงเทพฯ