ส่วนสื่อสารองค์กร เชิญสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ส่วนสื่อสารองค์กร เชิญสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 และ 28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

กิจกรรมแถลงข่าวการจัดงาน“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารอำนวยการ รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงข่าว โดยมี ผู้บริหารของมวล. ผู้บริหาร วช. คณาจารย์และ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม  และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมจำนวน 15 คน ได้แก่ ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ช่อง ThaiPbs, สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (NBT), ช่อง 9 MCOT, ช่องมีดีทีวี,สถานีวิทยุ อสมท.รายการป้าจอยฝอยข่าว ,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (สวท.นศ) ,สถานีวิทยุคิดถึงจังเรดิโอออนไลน์, ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน, ผู้สื่อข่าวนิวส์มหานคร และนครทีวีออนไลน์

 

จากนั้นในวันพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)” ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภาคใต้โมเดล” เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานฯ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษามรดกวัฒนธรรมอุษาคเนย์กับการพัฒนาภูมิภาคในยุคดิจิทัล” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอย่างคึกคัก โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมสังเกตุการณ์ทำข่าวภายในงานดังกล่าวจำนวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (NBT), ช่อง 9 MCOT ,สถานีวิทยุ อสมท.,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (สวท.นศ) ,สถานีวิทยุคิดถึงจังเรดิโอออนไลน์, เพจ Nakhonsithammarat และเพจนครทีวีออนไลน์