ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม “ระบบจองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ภายในงาน “WU Innovation Day 2023”

  นางสุภาณี  เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสา … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม “ระบบจองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ภายในงาน “WU Innovation Day 2023”