ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าว

สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 7 หลักสูตร ของหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 7 หลักสูตร ของหน่วยพัฒนาครูมหาวิท …

สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 7 หลักสูตร ของหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติทะลุ 200 บทความเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติทะลุ …

ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติทะลุ 200 บทความเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ Read More »

ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของ ม.วลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย

ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของมห …

ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของ ม.วลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติ มุ่งสู่ World Class University

Add Your ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติ …

ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติ มุ่งสู่ World Class University Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เผยผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 คะแนน 4.75 อยู่ในระดับดีมาก

ม.วลัยลักษณ์ เผยผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำป …

ม.วลัยลักษณ์ เผยผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 คะแนน 4.75 อยู่ในระดับดีมาก Read More »

โครงการวิจัยปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยเด่นจาก สวก.

โครงการวิจัยปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงกา …

โครงการวิจัยปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยเด่นจาก สวก. Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับผลประเมิน “คุณธรรม-โปร่งใส” 86.50 คะแนน ระดับ A

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับผลประเมิน “คุณธรรม-โปร่งใส&#82 …

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับผลประเมิน “คุณธรรม-โปร่งใส” 86.50 คะแนน ระดับ A Read More »

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ มีผลการเรียนดีขึ้นอย่างโดดเด่น ภายใต้การเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ มีผลการเรียนดีขึ้นอย่างโดดเด่น ภา …

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ มีผลการเรียนดีขึ้นอย่างโดดเด่น ภายใต้การเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF Read More »