ส่วนสื่อสารองค์กร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ประจำปี 2566 “Walailak Brings Us Together”

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ประจำปี 2566 “Walailak ...

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “5S MODEL AWARD 2022”

ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2566 ศาสตราจาร … Continue reading อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “5S ...

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” เยือนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วย … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร ...

ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่ว … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี ...

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ พบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทน … Continue reading ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ พบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ที่ ม.วลัยลักษณ์ อย่างคึกคัก

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ … Continue reading เด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ที่ ม.วลัยลักษณ์ ...

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร “พระองค์ภา” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแท … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ...

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ เดินทางสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วย … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ เดินทางสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน กรุงเทพฯ