ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี