ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย การประกวดร้องเพลง 90’s Singing contest

นางชลธิชา ลิมปิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสา … Continue reading ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย การประกวดร้องเพลง 90’s Singing contest