อธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

วันนี้ (13 ธันวาคม 2566) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญว … Continue reading อธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย