ส่วนสื่อสารองค์กร นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

  ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยว … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่