ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบด … Continue reading ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับอาจารย์เข้านิเทศฯ นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ส่วนสื่อสารองค์กร

  ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดยนายกรกช บุญอมร หัวหน้างาน … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับอาจารย์เข้านิเทศฯ นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ส่วนสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะครู นักเรียน รร.ธิดาแม่พระ จ. สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมและเรียนรู้ สตูดิโอ Walailak Channel

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา งานผลิตสื่อแ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะครู นักเรียน รร.ธิดาแม่พระ จ. สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมและเรียนรู้ สตูดิโอ Walailak Channel

ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์

  วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์

ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชนช่อง Thai PBS ลงพื้นที่ทำข่าวเรือนไม้เมืองหนาว สถานเพาะพันธ์สัตว์ป่าและไก่ลิกอร์

  วันนี้ (14 ก.พ.67) นายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างาน … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชนช่อง Thai PBS ลงพื้นที่ทำข่าวเรือนไม้เมืองหนาว สถานเพาะพันธ์สัตว์ป่าและไก่ลิกอร์

ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชนร่วมทำข่าวเรือนไม้เมืองหนาวและสถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า

  ช่วงเช้าวันนี้ ( 13 ก.พ. 67 ) นายธีรพงศ์ หนูปลอด … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชนร่วมทำข่าวเรือนไม้เมืองหนาวและสถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมหารือสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ 2024”

  งานผลิตสื่อและสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดยนา … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมหารือสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ 2024”

ส่วนสื่อสารองค์กร สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดพัทลุง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  ผู้ช่วยอธ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดพัทลุง