ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับสื่อมวลชนร่วมสังเกตุการณ์ทำข่าวสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ของนักวิจัย ม.วลัยลักษณ์

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์กรนำโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล และบุคลากรให้การต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ช่อง Thai PBS ,NBT นครศรีธรรมราชและมีดีทีวี และสื่อมวลชนจากส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อสังเกตุการณ์ทำข่าวในโอกาสที่ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลง ลงพื้นที่เยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ของนักวิจัยม.วลัยลักษณ์

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่วนสื่อสารองค์กรได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการนานาชาติ WRC ในช่วงบ่ายวันที่ 25 มีนาคม ที่จะถึงนี้อีกด้วย