ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม Walailak Brand Ambassador 2024 ปั้นสื่อคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเรื่องราวของมหาวิทยาลัยแก่สาธารณะ

 

วันนี้ (16 มีนาคม 2567) เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Walailak Brand Ambassador 2024 เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวแทนนักศึกษาจากทุกสำนักวิชา/วิทยาลัยในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร พร้อมสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 45 คน จาก 15 สำนักวิชาและ 3 วิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ”บทบาทของนักศึกษากับการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ” พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีพลังในการเรียน พร้อมทำหน้าที่ตามบทบาทของ Brand Ambassador ในการนำสิ่งที่ดี ความโดดเด่นขององค์กรไปบอกเล่าสร้างการรับรู้ในวงกว้างขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

โอกาสเดียวกันนี้ได้มีการพูดคุยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาพลักษณ์จากภายในสู่ภายนอก  โดยมีอาจารย์รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์ อาจารย์สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้น้อง ๆ ได้นำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปรากฏตัวต่อสาธารณชนเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์อย่างมั่นใจ

 

นอกจากนี้ บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ได้เติมเต็มความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องการสื่อสารให้แก่น้อง ๆ  อาทิ การสร้าง Content ให้น่าสนใจ การตัดต่อคลิปวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ จิตวิทยาการสื่อสารและเทคนิคการพูดให้ประทับใจ รวมทั้งมีรุ่นพี่ Walailak Brand Ambassador ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และการมีส่วนร่วมในงานสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และน้อง ๆ ได้ร่วมสนุกในกิจกรรมสานสัมพันธ์ จากพี่บุคลากร ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

 

ในตอนท้ายของกิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตรและเข็มกลัด Walailak Brand Ambassador 2024 ซึ่งบรรยากาศในวันนี้เต็มได้ด้วยความสนุกสนาน และได้รับความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่เตรียมพร้อมเป็น Walailak Brand Ambassador ทำหน้าที่สร้างภาพลักษณ์ภายใต้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือก Walailak Channel Rising Star 2024 , กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป