ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

GREEN WALAILAK UNIVERSITY
The Green University City of Happiness.
Go Green
GREEN WALAILAK UNIVERSITY
The Green University City of Happiness.
Go Green
Previous
Next

SETTING AND INFRASTRUCTURE

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ENERGY AND CLIMATE CHANGE

การจัดการพลังงาน

WASTE

การจัดการของเสีย

WATER

การจัดการน้้า

TRANSPORTATION

การสัญจร

EDUCATION AND RESEARCH

การศึกษาของส่วนงาน

News & ideas

กิจกรรม อาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาสวนวลัยด้วยมือเรา

Add Your Heading Text Hereกิจกรรม อาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาสวนวลัยด้วยมือเรา This is the heading ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรม อาสาทำความดีด้วยหัวใจพ

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ กิจกรรม “ Kick Off Walailak Go Green ”เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน

Add Your Heading Text Hereม.วลัยลักษณ์ กิจกรรม “ Kick Off Walailak Go Green ”เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน This is t

Read More »

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 This is the heading เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงาน แล

Read More »

SETTING AND INFRASTRUCTURE

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

Division of Corporate Communication
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

พื้นที่ปลูกต้นไม้ในหน่วยงาน

บุคลากร

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ อีเมล
หัวหน้าส่วน
1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ 2267 3731 , 2206-7 njittana@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นายกรกช บุญอมร 3726 , 3723 bkorakot@wu.ac.th
3. นางสาวชลธิชา ปานแก้ว 3748 , 3725 chonthicha.pa@wu.ac.th
4. นายธีรพงศ์ หนูปลอด 3728 , 3726 ntheera@wu.ac.th
5. นายบรรพต ใบมิเด็น 3729 , 3725 bbunpoht@wu.ac.th
6. นางสมพร อิสรไกรศีล 3730 , 3725 isomporn@wu.ac.th
7. นางสุภาณี เพชรานันท์ 3725 , 3730 nsupanee@wu.ac.th
8. นายโกศล ช่วยอุปการ 3726 , 3725 koson.ch@wu.ac.th
พนักงานธุรการ
9. นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว 3727 , 3728 ywannee@wu.ac.th
10. นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา 3723 , 3725 tudonrat@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการ Walalak Channel และ WU Facebook Live 
11. นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว pongpipat.pr@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
12. นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์ chonchanok.bo@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์
13. นายจักรกฤษณ์ สงดำ jakrit.so@wu.ac.th
14. นายอภิณห์ลักษณ์ เธียรปรีชา apinlak.tr@wu.ac.th

ENERGY AND CLIMATE CHANGE

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วย ประหยัด พลังงาน

ป้ายรณรงค์ ช่วยกันปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน

รวมใจลดใช้พลังงาน

เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

รวมใจลดใช้พลังงาน

ควบคุมอุณหภูมิห้อง

รวมใจลดใช้พลังงาน

WASTE

การจัดการของเสียในหน่วยงาน

นโยบายการลดใช้กระดาษและ พลาสติกในส่วนงาน

ป้ายรณรงค์ ช่วยกันปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน

รวมใจลดใช้พลังงาน

เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

รวมใจลดใช้พลังงาน

ควบคุมอุณหภูมิห้อง

รวมใจลดใช้พลังงาน

WATER

การจัดการน้้า

ข้อมูลการใช้้งานน้ำ

ปี พ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

TRANSPORTATION

การสัญจร

  • จํานวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน
    1. จํานวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย  1 คัน
    2. จํานวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของ บุคลากร 1 คัน
  • ความคิดริเริ่มระบบการขนส่ง เกี่ยวกับ การกําจัด หรือลด ยานพาหนะส่วนตัวใน มหาวิทยาลัย
  • นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้ รถจักรยาน

EDUCATION AND RESEARCH

การศึกษาของส่วนงาน

คณะกรรมการ Green ส่วนสื่อสารองค์กร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean fringilla lorem tortor, a vehicula mauris dignissim in. Vestibulum volutpat odio.

Freddy Knight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean fringilla lorem tortor, a vehicula mauris dignissim in. Vestibulum volutpat odio.

Alison Crowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean fringilla lorem tortor, a vehicula mauris dignissim in. Vestibulum volutpat odio.

morin nancy

“Plant your own garden and decorate your own soul instead of waiting for someone to bring you flowers”