ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Slider

WALAILAK CHANNEL

สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต

RESEARCH

วลัยลักษณ์วิชาการ

PHOTO GALLERY

อัลบั้มภาพ

5S @ DCC

โครงการ 5ส ส่วนสื่อสารองค์กร

GREEN DCC

โครงการสีเขียว ส่วนสื่อสารองค์กร

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” Share on facebook Facebook Share on

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือกับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำคณะผู้บริหารเดินทางไปลงนามความร่วมมือ MOU กับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน

Read More »

ม.วลัยลักษณ์รับธงเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.ครั้งที่ 11

ม.วลัยลักษณ์รับธงเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.ครั้งที่ 11 Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter Shar

Read More »

Vision

To be an institution of good governance, a source of knowledge for critical problems facing the nation, to unfailingly address community needs, and to strive for international recognition for excellence.

Stay tuned and receive updates

Where one’s great future begins

Walailak University
[Chinese Language Presents]
Update 22 / 11 /2019