ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Slider

WALAILAK CHANNEL

สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต

RESEARCH

วลัยลักษณ์วิชาการ

PHOTO GALLERY

อัลบั้มภาพ

5S @ DCC

โครงการ 5ส ส่วนสื่อสารองค์กร

GREEN DCC

โครงการสีเขียว ส่วนสื่อสารองค์กร

ม.วลัยลักษณ์จัดงานลอยกระทง ส่งเสริมใช้กระทงย่อยสลายง่าย

ม.วลัยลักษณ์จัดงานลอยกระทง ส่งเสริมใช้กระทงย่อยสลายง่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานลอยกระทงประจำปี 2562 ร่วมส่งเสริมใช้กระทงย่อยสลายตามธรรมชาติ พร้อมเชิญชวนนักศึก

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลจากโครงการประกวดการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลจากโครงการประกวดการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาสารสนเท

Read More »

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จา

Read More »

WALAILAK UNIVERSITY OVERVIEW

หนังสือภาพแนะนำมหาวิทยาลัย (ไทย)

WALAILAK UNIVERSITY OVERVIEW

หนังสือภาพแนะนำมหาวิทยาลัย(Eng)

Vision

To be an institution of good governance, a source of knowledge for critical problems facing the nation, to unfailingly address community needs, and to strive for international recognition for excellence.

Stay tuned and receive updates

Where one’s great future begins

Walailak University
[Chinese Language Presents]