ส่วนสื่อสารองค์กรเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการคุณ

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสุภาณี  เพชรานันท์ รักษาการแทนหัวหน้างาน และนางสาวจริยา  สุขชื่น เจ้าหน้าที่ฯ ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยคุณยุทธกิจ มานะจิตต์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณชนันทร ธนานราสิน  ผู้บริหารสิงห์อรฉัตรนครศรีธรรมราช และนางปราณี บุรินสุวรรณ ประธาน อสม.อำเภอท่าศาลา / ประธาน อพม.อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่