อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ร่วมบันทึกเทปรายการระเบียงใต้ ทาง NBT นครศรีฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปรายการระเบียงใต้ โดยได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนช่อง NBT นครศรีธรรมราช นำโดยนายฐชนม์พรหม สมสุข ผู้ดำเนินรายการและทีมงานลงพื้นที่สัมภาษณ์อธิการบดี เนื่องในโอกาสวันงานกิจกรรม “Walailak TCAS’66 : Dek-Rian’66​ เตรียมตัวให้พร้อม” ซึ่ง จัดโดยส่วนสื่อสารองค์กร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง หอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี เมื่อวันที่พุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้อธิการบดีได้พูดคุยถึงความพร้อมในการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 รวมทั้งการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆจนประสบความสำเร็จจนทำให้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2565มากที่สุดเป็นประวัติการณ์