สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “Walailak TCAS’66 : Dek-Rian’66​ เตรียมตัวให้พร้อม” นักเรียนม.6 ทั่วประเทศ กว่า2,000 คนแห่ร่วม

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “Walailak TCAS’66 : Dek-Rian’66 เตรียมตัวให้พร้อม” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้น ม.6 รับทราบเกี่ยวกับระบบการรับนักศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 100 โรงเรียนกว่า 2,000 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมออนไซต์และออนไลน์ เมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเรียนอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” อาจารย์พี่ก๊อง ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบทีแคส (TCAS) บรรยายพิเศษหัวข้อ “เรียนรู้ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566” และดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา บรรยาย เรื่องระบบการสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ได้รับทราบและเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อตัดสินใจในการเลือกสถาบันการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเริ่มรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 9 เดือนกันยายนนี้ เป็นต้นไป นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ entry.wu.ac.th