นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังระดับโลก ร่วมบันทึกรายการ Walailak Global ทาง Walailak Channel

วันนี้ (30 พ.ย.65) ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังระดับโลก 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ โรแลนด์ ฟอน โบธเมอร์ และศาสตราจารย์ ดร. จอห์น ซี. วอร์เนอร์ สองวิทยากรผู้กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (STT48) ปีนี้ที่  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องรับรองส่วนสื่อสารองค์กร

จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ โรแลนด์ ฟอน โบธเมอร์ และศาสตราจารย์ ดร. จอห์น ซี. วอร์เนอร์ กล่าวถึงความสำคัญของความหลากหลายทางพันธุกรรมและเคมีสีเขียวในรายการ Walailak Global ทาง Walailak Channel ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีเป็นผู้ดำเนินรายการ

หลังจากเสร็จสิ้นการบันทึกภาพร่วมกัน ณ สตูดิโอ Walailak channel แล้ว เจ้าหน้าที่ฯส่วนสื่อสารองค์กร ได้นำนักวิทยาศาสตร์เดินทางเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อชมความสวยงามและทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยวลัย รวมทั้งชมวิวเทือกเขาหลวง ณ หอชมฟ้า ชมกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์ที่ดอมกระบองเพชรและชมหม้อข้าวหม้อแกงลิง ณ เรือนกระจกอีกด้วย

 

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังระดับโลก