ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ