ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New year 2023

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New year 2023

วันนี้ (27 ธ.ค.65) ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม Happy New year 2023 มอบความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในปีต่อไปอย่างเต็มที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกในนามสมาชิกส่วนสื่อสารองค์กรแก่รองอธิการบดี พร้อมกิจกรรมจับสลากของรางวัลจากผู้มีอุปการะคุณ รางวัลจากผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้างานทั้ง 3 งาน พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New year 2023 ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New year 2023 ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New year 2023 ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New year 2023 ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New year 2023 ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New year 2023 ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New year 2023 ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New year 2023