ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมกิจกรรม “วันนักข่าว ประจำปี 2566”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น “วันนักข่าว” หรือ“วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ส่วนสื่อสารองค์กร โดยหัวหน้างาน ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้  ดังนี้

นายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล เข้าร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2566 ​ จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช โดยมีนายยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช และสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม และได้รับเกียรติจากนายอภินันท์ เผือกผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมรับฟังการเสาวนาวิชาการ ในหัวข้อ “สายตรวจโซเชี่ยล – ขับเคลื่อนสังคม” และกิจกรรมมอบ 11 รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีจิตสาธารณะดีเด่นประจำปี 2565 ณ โรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสเดียวกันนี้ นางสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ ร่วมทำบุญเนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสุรเชษฐ์ แรกรุ่น นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม และได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ วัดประดู่พัฒนาราม