ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 MIT (ป.โท) และ รุ่นที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (ป.เอก)