อบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ไฉไลด้วย plug in”

อบรม How to create spectecular website

คกก.ขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ไฉไลด้วย plug in” วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผู้เข้าร่วม 50 คน

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับฯ กล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรหลัก นายขุนดี หลำสุบ ศูนย์บริการการศึกษา นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นายบรรพต ใบมิเด็น ส่วนสื่อสารองค์กร และทีมงาน คกก.เป็นสตาฟ (ส่วนสื่อสาร / ศทด. / ศบว. / ศบส. / ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย) ซึ่งการอบรมมีหัวข้อดังนี้

  1. แนวคิดการออกแบบหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน
  2. การคัดเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับเว็บไซต์
  3. การเลือกใช้สีและภาพให้เหมาะสมในแต่ละส่วน
  4. การใช้เครื่องมือ Elementor สร้างสรรค์เว็บไซต์
  5. การใช้งาน Global font และ Global color
  6. การนำเสนอโพสต์ การจัดการเนื้อหา
  7. การตั้งค่าหน้าเว็บให้รองรับในแต่ละ Screen (Desktop Tablet Mobile)

อบรม How to create spectecular website

อบรม How to create spectecular websiteอบรม How to create spectecular website อบรม How to create spectecular website