ส่วนสื่อสารองค์กร รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “5S MODEL AWARD 2022”

ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2566  ตัวแทนส่ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “5S MODEL AWARD 2022”