ผู้บริหาร ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับสื่อมวลชน NBT นครศรีฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.NBTภูเก็ต และ ผอ.สวท.กระบี่

ผู้บริหาร ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับสื่อมวลชน NBT นครศรีฯ  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.NBTภูเก็ต และ ผอ.สวท.กระบี่

 

วันนี้ (28 เม.ย.66) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้างาน ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบปะแสดงความยินดีกับนายฐชนม์พรหม สมสุข หัวหน้าฝ่ายรายการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (NBT) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และนางสุดา รำพึงนิตย์ หัวหน้าฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ณ ร้านนาพ่อเฒ่า