นายรณภัทร ชุมอำไพ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร