ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2566

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2566) ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมลงนามถวายพระพร นายกรกช บุญอมร หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ นางสาวจริยา สุขชื่น และนายโกศล ช่วยอุปการ เป็นตัวแทนวางถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พ.ต.อ.เกษมสิทธิ์ จำปาทอง ตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช  นายสรายุทธ วราโห ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้นำนักศึกษา ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์