ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา มาศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย


วันนี้ (10 กรกฎาคม 2566) เวลา 13.00 – 16.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จังหวัดสงขลา จำนวน 199 คน นำโดยว่าที่ร้อยเอกสุวิทย์ พรหมหมวก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรับฟังข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากคณาจารย์สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสเดียวกัน ได้เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์อีกด้วย