ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล”ร่วมพบปะพูดคุยกับศูนย์กิจการนานาชาติ

วันนี้ (15 สิงหาคม 2566) เวลา 13.30-16.00 น.ผู้ช่วยศาสต … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล”ร่วมพบปะพูดคุยกับศูนย์กิจการนานาชาติ