ส่วนสื่อสารองค์กร จัดประชุมแอดมินมหาวิทยาลัย แนะแนวทางปฏิบัติกรณีถูกพาดพิงผ่านสื่อสังคมออนไลน์

 

วันนี้ (24 ส.ค. 66) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี จัดประชุมแอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีถูกพาดพิงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้เข้าใจแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ตรงกัน โดยมีแอดมินหน่วยงานจากสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน วิทยาลัยและหน่วยงานระดับส่วนเข้าร่วมจำนวน 47 หน่วยงาน รวม 59 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษาฯ