ส่วนสื่อสารองค์กร จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (22 สิงหาคม 2566) เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร  ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ และผศ.ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ แทนกรรมการและเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ อดีตผู้อำนวยการสโมสรไลออนส์สากล (past international directer) ไลออน สมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์ ผู้ประสานงานมูลนิธิไลออนส์สากล(LCIF-Lions Clubs International Foundation) รวมทั้งอดีตผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310 เอ 1 ไลออน ประพันธ์ มานวธงชัย  นายสมราญ โล่ห์วิสุทธิ์ สโมสรไลออนส์คอสโมโปลิแตนท์ และนายไพโรจน์ สุวรรณจินดา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310 บี ร่วมบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ (เครื่องเอ็กซเรย์, เครื่องสแกน, ฯลฯ) มูลค่ารวม 3,260,000 บาท ให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจากประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน

โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ฯ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และนำชมการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ฯ อีกด้วย