คำคมผู้บริหาร: กิจกรรมสานสัมพันธ์ประชาคมอำเภอท่าศาลา ประจำปี 2566